Fortrolighedspolitik

1. Definition af udtryk

1.1 følgende udtryk bruges i denne privatlivspolitik:

2. Almindelige bestemmelser

2.1. i tilfælde af uenighed med vilkårene i privatlivspolitikken skal brugeren stoppe med at bruge siteebstedet..

2.2. Brug af hjemmesiden af brugeren betyder accept af denne Privatlivspolitik og vilkårene for behandling af brugerens personlige data

2.3. Administrationen kontrollerer ikke nøjagtigheden af de personlige data, der leveres af brugeren.

2.4. Denne fortrolighedspolitik gælder for hjemmesiden. Theebstedet kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for tredjeparts .ebsteder, som brugeren kan klikke på de tilgængelige links på siteebsted B .

3. Genstand for Privacy Policy

3.1. Denne privatlivspolitik fastlægger administrationens forpligtelser til ikke-videregivelse og sikrer fortroligheden af personoplysninger, som brugeren giver på anmodning af administrationen, når han registrerer sig på siteebstedet eller når han abonnerer på et informativt e-mail-nyhedsbrev.

3.2. De personlige data, der er tilladt til behandling i henhold til denne privatlivspolitik, leveres af brugeren ved at udfylde formularer på websiteebstedet og indeholder følgende oplysninger:

3.3. Hjemmesiden beskytter de Data, der automatisk overføres, når du besøger siderne: - IP; - oplysninger fra cookies; - oplysninger om bro browseren - adgangstid; - referrer (adressen på den forrige side).

3.4. Andre personlige oplysninger, der ikke er nævnt ovenfor (bro .serhistorik, anvendte bro .sere, operativsystemer osv.) er underlagt pålidelig oplagring og ikke-spredning, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i afsnit 5.2. af denne fortrolighedspolitik.

4. Formål med at indsamle brugerens personlige oplysninger

4.1. Administrationen kan bruge brugerens personlige data til følgende formål:

5. Metoder og vilkår for behandling af personoplysninger

5.1. Administrationen træffer sammen med brugeren alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre tab eller andre negative konsekvenser forårsaget af tab eller videregivelse af brugerens personlige data.

5.2. Behandlingen af brugerens personlige data udføres uden tidsbegrænsning, på nogen lovlig måde, herunder i personoplysninger informationssystemer ved hjælp af automatiseringsværktøjer eller uden brug af sådanne værktøjer.

5.3 Administrationen træffer de nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte brugerens personlige oplysninger mod uautoriseret eller utilsigtet adgang, ødelæggelse, ændring, blokering, kopiering, distribution samt fra andre ulovlige handlinger fra tredjepart.

5.4. I tilfælde af tab eller videregivelse af personoplysninger har administrationen ret til ikke at informere brugeren om tab eller videregivelse af personoplysninger.

6. Parternes rettigheder og forpligtelser

6.1. Brugeren har ret til:

6.2. Administrationen er forpligtet til:

7. Parternes ansvar

7.1. Administrationen, som ikke har opfyldt sine forpligtelser, er ansvarlig for tab, som brugeren har lidt i forbindelse med misbrug af personoplysninger, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i afsnit 5.2. og 7.2. af denne fortrolighedspolitik.

7.2. I tilfælde af tab eller videregivelse af fortrolige oplysninger er administrationen ikke ansvarlig, hvis disse fortrolige oplysninger:

7.3. Brugeren anerkender, at ansvaret for alle oplysninger (herunder, men ikke begrænset til: datafiler, tekster mv.), som han kan have adgang til som en del af siteebstedet, bæres af den person, der har givet sådanne oplysninger.

7.4. Brugeren er fuldt ud ansvarlig for at overholde kravene i lovgivningen om reklamer på beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, beskyttelse af varemærker og servicemærker, men ikke begrænset til ovennævnte, herunder det fulde ansvar for indhold og form af materialer.

7.5. Brugeren accepterer , at de oplysninger, der leveres til ham som en del af siteebstedet, kan være genstand for intellektuel ejendomsret, hvis rettigheder er beskyttet og tilhører andre brugere, partnere eller annoncører, der poster sådanne oplysninger på .ebstedet . Brugeren har ikke ret til at foretage ændringer, lease, overføre på lånevilkår, sælge, distribuere eller oprette afledte værker baseret på sådanne Indhold (helt eller delvist), undtagen i de tilfælde, hvor sådanne handlinger udtrykkeligt autoriseret skriftligt af ejerne af et sådant Indhold i overensstemmelse med betingelserne i en separat aftale.

7.6. Administrationen er ikke ansvarlig over for brugeren for tab eller skade, som brugeren som følge af sletning, fejl eller manglende evne til at gemme indhold og andre kommunikationsdata indeholdt på siteebstedet eller transmitteret gennem det.

7.7. I forhold til tekstmateriale (artikler, publikationer, der er frit tilgængelige på siteebstedet), er deres distribution tilladt, forudsat at der gives et link til siteebstedet.

7.8. Administrationen er ikke ansvarlig for oplysninger, der er indsendt af brugeren på siteebstedet, herunder, men ikke begrænset til: information beskyttet af ophavsret, uden udtrykkeligt samtykke fra copyright-ejeren.

7.9. Administrationen er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der opstod på grund af: brug eller manglende evne til at bruge siteebstedet eller individuelle tjenester; uautoriseret adgang til Brugerkommunikation; udsagn eller adfærd fra nogen tredjepart på siteebstedet.

8. tvistbilæggelsen

8.1. Hvis der ikke opnås en aftale, vil tvisten blive forelagt retten til behandling .

8.2. Modtageren af kravet inden for 30 kalenderdage fra datoen for modtagelsen af kravet, underretter ansøgeren om kravet skriftligt eller elektronisk om resultaterne af kravet gennemgang.

8.3. Før du ansøger til retten med et krav om tvister, der opstår som følge af forholdet mellem brugeren og administrationen, er det obligatorisk at indgive et krav (et skriftligt forslag eller et elektronisk forslag til frivillig bilæggelse af tvisten).

9. Yderligere vilkår og betingelser

9.1. Den nye privatlivspolitik træder i kraft fra det øjeblik , den offentliggøres på websiteebstedet, medmindre andet er angivet i den nye version af privatlivspolitikken.

9.2. Administrationen har ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik uden brugerens samtykke.